Ecobox Small

Ecobox on täydellinen minijätevesipuhdistamo, joka puhdistaa jätevettä vuodesta toiseen – täysin ilman kemikaaleja.

Näin Ecobox Small puhdistaa jätevetesi

Puhdistus kokonaisuudessaan tapahtuu yhdessä ja samassa yksikössä (mekaaninen, biologinen, fosforin erotus ja bakteerien poisto)Huoltokaivo, jossa ilmapumppu sijaitsee puhdistamon vieressä.

Ecobox Small on valmistettu kestävästä HD-polyeteenistä (kierrätettävästä lämpömuovista). Materiaali on erittäin kestävää ja kevyttä, ja siksi yksikkö on helppo kuljettaa, käsitellä ja asentaa. Tämä jätevedenpuhdistamo vie paljon vähemmän tilaa kuin sellaiset järjestelmät, joiden toiminta perustuu maasuodattimeen tai maahan imeyttämiseen.

Huomionarvoista on myös se, että Ecoboxin toimintaan eivät sähkökatkot ja kotitalouden jätevesivirran vaihtelut juurikaan vaikuta. Pidempien sähkökatkosten sattuessa jatkuu jäteveden puhdistuminen aluksi, mutta heikentyy ja loppuu sitten hitaasti. Fosforin suodatus ja biosuodatus ovat aina toiminnassa.

Äkillisiä toiminnallisia häiriöitä ei siis ole odotettavissa.

Vesi kulkee Ecobox-yksikössä painovoimaan perustuen. Siksi järjestelmään ei sisälly pumppuja, valvontajärjestelmää tai elektroniikkaa, joista veden liike olisi riippuvainen. Hapen syöttämisessä tarvittava ilmapumppu on sijoitettu erilliseen kuivaan ja hyvin suojattuun kaivoon. Lietteenerotin on Ecobox Small –yksikköön integroitu osa, mutta muissa malleissa se sijaitsee jätevedenpuhdistamon ulkopuolella. Lietteenerottimessa tapahtuu lietteen ja partikkelien mekaaninen erotus, jonka jälkeen vesi johdetaan seuraaviin puhdistusvaiheisiin.

Biovaiheen jälkeen pieni määrä vettä johdetaan takaisin lietteenerottimeen. Tällä on kaksi tarkoitusta: se puhdistaa typen ja ylläpitää ravinteiden syöttöä biologiseen vaiheeseen silloin, kun puhdistamo ei ole käytössä. Tämä mahdollistaa sen, että biologinen puhdistus on aina käynnissä, mikä on erityisen tärkeää vapaa-ajanasunnoissa, joissa puhdistamo on käyttämättä osan vuotta.

 

 

 

 

 

 

eco-500

Ecobox Small

  • Kestävä rakenne Pohjolan ilmasto-olosuhteisiin
  • Ei kemikaaleja
  • Normaali ja korkea suojauksen taso
  • Sisäänrakennettu biosuodatus
 

ecobox-2

Vesi kulkee Ecobox-yksikössä painovoimaan perustuen. Siksi järjestelmään ei sisälly pumppuja, valvontajärjestelmää tai elektroniikkaa, joista veden liike olisi riippuvainen. Hapen syöttämisessä tarvittava ilmapumppu on sijoitettu erilliseen kuivaan ja hyvin suojattuun kaivoon. Lietteenerotin on Ecobox Small –yksikköön integroitu osa, mutta muissa malleissa se sijaitsee jätevedenpuhdistamon ulkopuolella. Lietteenerottimessa tapahtuu lietteen ja partikkelien mekaaninen erotus, jonka jälkeen vesi johdetaan seuraaviin puhdistusvaiheisiin.

ecobox-3

Mekaanisen erottelun jälkeen vesi johdetaan bioreaktoreihin. Ecobox Small on varustettu kahdella bioreaktorilla, jotka takaavat erinomaisen puhdistustuloksen, vaikka jätevesivirta vaihtelisi. Näin taataan toiminta myös tilanteessa, jossa toiselle reaktorille tapahtuisi jotain. Hapetus on hoidettu erikseen kummallekin biologiselle vaiheelle ilmapumpulla, joka on asennettu pieneen huoltokaivoon Ecobox-yksikön ulkopuolelle. Vain ilmaletku yhdistää huoltokaivon ja Ecobox-yksikön. Veteen ei ole sijoitettu huoltoa tarvitsevia antureita tai pumppuja.

Tässä vaiheessa vedestä poistetaan mm. BOD (biologiset happea kuluttavat aineet) ja typpi

ecobox3d_4_300dpi 2

Biovaiheen jälkeen pieni määrä vettä johdetaan takaisin lietteenerottimeen. Tällä on kaksi tarkoitusta: se puhdistaa typen ja ylläpitää ravinteiden syöttöä biologiseen vaiheeseen silloin, kun puhdistamo ei ole käytössä. Tämä mahdollistaa sen, että biologinen puhdistus on aina käynnissä, mikä on erityisen tärkeää vapaa-ajanasunnoissa, joissa puhdistamo on käyttämättä osan vuotta

ecobox3d_5_300dpiii 2

Viimeisessä puhdistusvaiheessa poistetaan fosfori ja bakteerit. Siinä käytetään fosforisuodatinta (sisältyy toimitukseen), jonka käyttöelinikä on 2,5-5 vuotta kuormituksesta riippuen. Jos kyse on vapaa-ajanasunnosta, suodatin kestää paljon kauemmin, ja sama pätee normaaliin suojaustasoon. Fosforisuodatin kalibroi itse itsensä, sitoo fosforin ja vähentää bakteerien määrää yli 99 % (korkea tartuntasuojaustaso). Suodatin mahdollistaa fosforin palauttamisen luonnon kiertokulkuun loppukäytön jälkeen. Takaisin luontoon virtaavan veden laatu vastaa uimaveden laatua.